Malmö Malt Whisky SocietyVerkställande Utscotet består av:


  Secretary General:
Håkan R.
      Ledamot:
Ulf B.
  Treasurer:
Bertil L
      Ledamot:
Björn T.
 Secretary:
Håkan F.
       

Övriga att nämna:

 Revisor:
Per N.
 

 

  Webb-Master:
Håkan F.

 


Mer uppgifter om ovanstående individer kommer så snart PUL är avklarad.